Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Program 2016

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 74 din 29.12.2015
 
PROGRAM*
 de elaborare a actelor de reglementare al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2016
 
 
Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termen de realizare
Referinţe la legislația Republicii Moldova și/sau UE
1
2
3
4
1.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piața 2)
Tr. III - IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
2.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piața 9)
Tr. III - IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
3.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor electronice către/ de la Serviciul de urgență 112
6 luni din data publicării Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă naţional 112
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112  nr. 174 din 25 iulie 2014
4.
Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea  Graficului de expunere la concurs a resurselor de spectru radio disponibile din benzile de frecvențe prevăzute în Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11 februarie 2013
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11 februarie 2013
5.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11 februarie 2013
6.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/ multiplexelor cu acoperire regională/ zonală şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Tr. IV
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr. 69-XVI din 27 martie 2008;
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015
7.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/ multiplexelor cu acoperire regională/ zonală și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Tr. IV
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr. 69-XVI din 27 martie 2008;
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015
8.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelei/ multiplexului C cu acoperire națională şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Tr. IV
 
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 74-75, art. 247);
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015
9.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/ multiplexului C cu acoperire națională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Tr. IV
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr. 69-XVI din 27 martie 2008;
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015
10.
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02 iunie 2009 cu privire la Stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/ frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
Tr. I
 
ERC RECOMMENDATION 70-03
Relating to the use of Short Range Devices (SRD) Tromsø 1997
Subsequent amendments
30 September 2015
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Ordinul Ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr. 82 din 19 octombrie 2015 cu privire la modificarea şi completarea Reglementarii tehnice „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune”, aprobată prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr. 16 din 21 februarie 2014
11.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora
6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 57 din 21.12.2010
Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat  prin Hotărârea Guvernului cu nr. 811 din 29 octombrie 2015.
Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014
12.
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md
 
6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administraţiei publice  centrale și locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003
13.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 48 din 10 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice 
Tr. III - IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003
 
14.
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind  aprobarea proiectului Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/ sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice
Trim. III
Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016
15.
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor
Trim. III
Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
16.
Hotărârea Consiliului de Administraţie  privind aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii rezervate şi nerezervate
Trim. III
Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17 martie  2016
17.
Hotărârea Consiliului de Administraţie  privind aprobarea proiectului Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale universale
Trim. III
Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
18.
Hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea unei noi formulări/ modificarea Instrucțiunii privind plata de reglementare și monitorizare
Trim. IV
Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
19.
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea unei noi formulări a Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
Trim. III-IV
Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016
20.
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea unei noi formulări a Regulamentului privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
Trim. IV
Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
 
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016
21.
Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, înlocuirii, transferării sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
Trim. III
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016
22.
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de servicii poștale și a Instrucțiunilor privind completarea acestora
Trim. IV
Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
23.
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la stabilirea  modalității de aplicare şi formatul informaţiilor  necesare pentru elaborarea inventarului digital detaliat al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora
Trim. IV
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016
24.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind  măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3)
 
Trim. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
25.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7)
 
Trim. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie  2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
26.
Decizia Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea formularului notificării, certificatului-tip și cererii de renunțare la dreptul de furnizare a serviciilor poștale
Trim. IV
Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016

* Modificat prin: H.C.A. nr. 11 din 30.06.2016.

NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu:
- conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/200, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice;
- în dependentă de evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, privind corectarea acţiunilor şi termenilor de executare.

Changed: 30/06/2016