Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception:
of. 503
tel.:  +373 22 251 317
fax: +373 22 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

23 June, 2024

Numbering Resources

Aprobate prin hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 59 din 21.12.2010,
ulterior modificată prin:
H.C.A. nr. 21 din 23.08.2011,
H.C.A. nr. 75 din 27.12.2012,
H.C.A. nr. 65 din 26.12.2013 și
H.C.A. nr. 47 din 09.10.2014
 

Tarifele pentru resursele de numerotare telefonică

Nr.
d/o
Tipul resurselor de numerotare
Resursele
de numerotare
(x = 0...9)
Tarifele pentru
resursele de
numerotare
(lei/ număr/an)
(fără TVA)
1.
CODURI ŞI NUMERE NAŢIONALE SCURTE
1.1
Cod de selectare/preselectare a transportatorului
1010 - 1099
4000,0
1.2
Număr unic pentru apeluri de urgenţă
112
gratis
1.3
Număr naţional pentru servicii armonizate cu caracter social
116xxx
gratis
1.4
Număr naţional scurt pentru servicii de informaţii
118x
4000,0
1.5
Număr naţional scurt pentru servicii de informaţii
118xx
3000,0
1.51 Numere scurte pentru servicii non-comunicații 13xx 15000,0
1.6
Număr naţional scurt pentru servicii de interes general
14xxx
10000,0
1.7
Număr naţional scurt
15xx
15000,0
1.8
Cod de acces
16xx
4000,0
1.9
Număr de rutare
17xx
gratis
1.10
Cod de acces
19xx
4000,0
1.11
Număr scurt utilizat pentru servicii de urgenţă
901, 902, 903, 904
gratis
2.
NUMERE GEOGRAFICE
2.1
Număr pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
2xxxxxxx
3xxxxxxx
5xxxxxxx
0,2
3.
NUMERE NONGEOGRAFICE
3.1
Număr independent de locaţie
30xxxxxx
38xxxxxx
0,2
3.2
Număr pentru reţele de telefonie mobilă
60xxxxxx - 69xxxxxx,
76xxxxxx - 79xxxxxx
0,2
3.3
Număr pentru reţele mobile virtuale (MVNO)
71xxxxxx
0,2
3.4
Număr cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)
800xxxxx
6,0
3.5
Număr de acces universal
803xxxxx
6,0
3.6
Număr pentru servicii cu cost partajat
808xxxxx
6,0
3.7
Număr pentru servicii de transport
814xxxxx
6,0
3.8
Număr de acces la servicii de transmisiuni de date şi Internet
821xxxxx
100,0
4.
NUMERE NONGEOGRAFICE PENTRU SERVICII CU TARIF SPECIAL “PREMIUM RATE”
4.1
Număr pentru servicii de divertisment, jocuri şi concursuri
90000000 - 90089999
6,0
4.2
Număr pentru servicii de televotare
90090000 - 90099999
6,0
4.3
Număr pentru informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing)
905xxxxx
6,0
4.4
Număr pentru servicii de divertisment adulţi
906xxxxx
12,0
Changed: 21/10/2014