Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception:
of. 503
tel.:  +373 22 251 317
fax: +373 22 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

29 February, 2024

Program 2018

Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 55 din 28 decembrie 2017
 
 
PROGRAM
de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2018
 

Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termen de realizare
Fundamentarea acțiunii
1
2
3
4
1.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI ”Cu privire la aprobarea recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice”
Trim. I
Planul de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 5 aprilie 2017
2.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Instrucţiunii privind obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 16 din 23.09.2008
 Trim. I
Art. 43 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679
3.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31.01.2009
 Trim. II
Art. 46 alin. (5) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
4.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 08 din 25.02.2010
Trim. II
Art. 31 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
5.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Trim. II
Art. 65 alin. (4), art. 66 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
6.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55 din 29.12.2008
Trim. III
Art. 57-63 Capitolul VII ”Identificarea şi analiza pieţelor relevante. Desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante” din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
7.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 48 din 10.092013
Trim. III
Art. 65 Cap. VIII ”Drepturile utilizatorilor finali” din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
8.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 58 din 21.12.2010
Trim. III
Art. 82 alin. (12) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
9.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie (Piața 9)
Trim. IV
Capitolul VI ”Accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora” din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
10.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02 iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
Trim. IV
Art. 26 alin. (12) lit. b) Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679
NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu:
- conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/200, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice;
- în dependentă de evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, privind corectarea acţiunilor şi termenilor de executare.
Changed: 9/01/2018