Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Program 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 73  din 27.12.2012
 
PROGRAM
 de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2013
 
Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Subdiviziunea responsabilă
Termenul*
Referinţe la documente de politici/legile RM sau legislaţia UE
1
2
3
4
5
1.
Hotărîrile Consiliului de Administraţie privind aprobarea condiţiilor de licenţe tip pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio în benzile de frecvență  900 MHz, 1800 MHz.
DRTS
Februarie 2013
Conform
Hotărîrii de Guvern
2.
Hotărîrea Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea  Regulamentului privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice utilizatorilor finali.
DAC, DRTS, SJ
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007
3.
Hotărîrea Consiliului de Administraţie privind aprobarea indicatorilor de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale.
DRTS
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007
4.
Modificarea Hotărârii CA nr.85 din 28.04.2009 privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
DREA
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007
5.
Hotărârea CA privind identificarea pieţii de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
6.
Hotărârea CA privind identificarea pieţii de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
7.
Hotărârea CA privind identificarea pieţii de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
8.
 Hotărârea CA privind identificarea pieţii de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
9.
Hotărîrea Consiliului de Administraţie privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărârea CA nr.15 din 23.09.2008.
SJ
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007,
10.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4).
DREA
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
11.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5).
DREA
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
12.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3).
DREA
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
13.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7).
DREA
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
14.
Hotărârea CA privind identificarea pieţei iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 2) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
15.
Hotărârea CA privind identificarea pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piaţa 9) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
16.
Hotărârea CA privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la interconectare,aprobat prin Hotărârea CA nr.12 din 31.01.2009 (sau după caz, expunerea în redacţie nouă).
 
DREA, SJ
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directiva 2002/19/CE şi Recomandarea UE 2010/572/UE
17.
Hotărîrea CA cu privire la aprobarea  Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali de către SA „Moldtelecom”.
DREA
Tr. II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea CA ANRCETI nr.12/2012
18.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 2).
DREA
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
19.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piaţa 9).
DREA
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
20.
Hotărârea CA privind identificarea pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 6) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
21.
Hotărârea CA privind identificarea pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 8) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
22.
Hotărârea CA privind identificarea pieţii accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 1) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
DREA
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009.
23.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizării cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 6).
DREA
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
24.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizării cu ridicata a unor segmente trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 8).
DREA
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
25.
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali la reţeaua publică de telefonie în puncte fixe (Piaţa 1).
DREA
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârile CA ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009
26.
Hotărîrea Consiliului de Administraţie privind aprobarea  documentelor de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice (Caietul de sarcini, Procedura de concurs).
DRTS, SJ
 Conform Hotărîrii de Guvern
Conform Hotărîrii de Guvern
 
NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu:
- conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/200, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice;
- în dependentă de  evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, privind corectarea acţiunilor şi termenilor de executare. 
 
* Notă: Modificat prin H.C.A. nr. 28 din 08.07.2013.
Changed: 12/07/2013