Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Program 2012

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 02 din 24.01.2012

PROGRAM
de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2012

Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Subdiviziunea responsabilă
Termenul*
Referinţe la legislaţia/ politici a RM sau UE
1
2
3
4
5
1.         
Hotărârea CA privind identificarea pieţii de acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice (Piaţa 10) şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea Guvernului nr.1077/2010, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009, precum şi Recomandarea CE 2007/879/CE, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 şi Comunicarea CE 97/C 372/03  
2.         
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice (Piaţa 10).
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. I, 2013
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008, precum şi Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
3.         
Hotărârea CA privind aprobarea tarifelor pentru terminarea apelurilor către numerele non-geografice independente de locaţie din Planul Naţional de Numerotare
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. II
Propunere in cadrul consultărilor publice
4.         
Hotărârea CA pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul MTIC nr. 52 din 30.06.2011 /Monitorul Oficial nr.118-121/918 din 22.07.2011/
5.         
Hotărârea CA pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul MTIC nr. 52 din 30.06.2011 /Monitorul Oficial nr.118-121/918 din 22.07.2011/
6.         
Hotărârea CA pentru aprobarea Condiţiilor tehnice şi comerciale privind implementarea portabilităţii numerelor
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
În termen de 2 luni după desemnarea Administratorului BDC
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul MTIC nr. 52 din 30.06.2011 /Monitorul Oficial nr.118-121/918 din 22.07.2011/
7.         
Hotărârea CA privind deschiderea spre atribuire a numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx)
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. I-II
Decizia Comisiei Comunităţilor Europene din 15.02.2007 privind rezervarea seriei naţionale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii cu caracter social (2007/116/CE)
8.         
Modificarea şi completarea Hotărârii CA nr. 58 din 21.12.2010 pentru aprobarea Procedurii de administrare a resurselor de numerotare telefonică
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. I-II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Ordinului MTIC de modificarea a PNN
9.         
Hotărârea CA privind modificarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea CA Nr.08 din 25.02.2010
 
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. III
Propunere in cadrul consultărilor publice
10.     
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali la reţeaua publică de telefonie în puncte fixe (Piaţa 1)
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. I-II
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009, precum şi Recomandarea CE 2007/879/CE, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
11.     
 Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea CA nr..278 din 17.10.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directiva 2002/22/CE
12.     
Modificarea şi completarea Hotărârii CA nr.12 din 31.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare
 
 
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză, Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directiva 2002/19/CE şi Recomandarea UE 2010/572/UE
13.     
Hotărârea CA pentru aprobarea Condiţiilor speciale de autorizare pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie fixă, telefonie mobilă, acces la Internet şi de retransmisie a programelor audiovizuale
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare şi Serviciul Juridic
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Legea privind protecţia consumatorilor nr.105/2003, Codul civil nr.1107/2002, Directiva 2002/22/CE 
14.     
Hotărârea CA privind aprobarea   Condiţiilor de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de telefonie celulară mobilă
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr.III
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE şi 1987/372/CEE
15.     
Hotărârea CA privind identificarea pieţii de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009, Recomandarea CE 2007/879/CE, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03, Comunicarea CE 97/C 372/03  
16.     
Hotărârea CA privind identificarea pieţii de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix(Piaţa 4) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea Guvernului nr.1077/2010, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009, Recomandarea CE 2007/879/CE, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 şi Comunicarea CE 97/C 372/03  
17.     
Hotărârea CA privind identificarea   pieţii de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5) şi, după caz,   desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea Guvernului nr.1077/2010, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009, Recomandarea CE 2007/879/CE, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 şi Comunicarea CE 97/C 372/03  
18.     
 Hotărârea CA privind identificarea pieţii de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008 şi nr.85/2009, Recomandarea CE 2007/879/CE, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
19.     
Modificarea Hotărîrii CA Nr. 33 din 17 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. IV
Propunere in cadrul consultărilor publice
20.     
Hotărârea CA pentru aprobarea indicatorilor de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directiva 2002/22/CE
21.     
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3).
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
22.     
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4)
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
23.     
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5).
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
24.     
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7)
Direcţia Reglementare Economică şi Analiză
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea ANRCETI nr.55/2008, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
25.     
Hotărâri ale CA pentru aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării tehnologiei de acces în banda de frecvențe 3600-3800MHz (condiţii de licenţa, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei).
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
În termen de 6 luni după aprobarea documentelor de politici de către Guvern
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Hotărârea Guvernului nr.1077/2010, Directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE şi 1987/372/CEE
26.     
Hotărâri ale CA pentru aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării tehnologiei de acces în banda de frecvențe 2500-2690MHz (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor / canalelor radio).
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
În termen de 6 luni după aprobarea documentelor de politici de către Guvern
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directivele 2002/21/CE, 2002/20/CE şi 1987/372/CEE
27.     
Hotărâri ale CA pentru aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) şi furnizării serviciilor de urgenţă
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
În conformitate cu Planul de acţiuni aprobat de către Guvern
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007,Directiva 2002/22/CE
28.     
Hotărâri ale CA pentru aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării televiziunii digitale terestre (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor).
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
În termen de 6 luni după aprobarea documentelor de politici de către Guvern
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directiva 2002/21/CE, 2002/20/CE
29.     
Hotărâri ale CA pentru aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării şi furnizării serviciului universal (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor).
Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare
În termen de 6 luni după aprobarea documentelor de politici de către Guvern
Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Directiva 2002/22/CE

NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu în funcţie de modificarea şi сompletarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007 sau altor legi incidente sectorului de comunicaţii electronice.

* Notă: Modificat prin H.C.A. nr. 33 din 26.06.2012.

Changed: 7/08/2012