Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception:
of. 503
tel.:  +373 22 251 317
fax: +373 22 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

23 June, 2024

Structure Chart

Sergiu Gaibu Marian Pocaznoi Silvia Bojoga Direcția Generală Gestiune Spectru și Mentenanță Tehnică Direcția Monitorizare Spectru Serviciul Reglementare Spectru Direcția Administrativă și Mentenanță Tehnică Serviciul Mentenanță Tehnică Serviciul asigurare transport Serviciul Logistic Direcția Juridică Autorizare și Control Serviciul Control Serviciul Juridic și Contencios Serviciul Autorizare și Administrare Resurse Limitate Direcția Dezvoltare Strategică și Relații Externe Serviciul Financiar Contabil Direcția Tehnologii Informaționale Secția Evaluare și Conformitatea Produselor Direcția Administrare Instituțională Laborator Direcția Reglementare și Analiză Serviciul Analiză și Studii de Piață Serviciul Acces și Interconectare Serviciul Statistică și Analiză Direcția Relații Publice și Protocol Serviciul Protecția Consumatorului Cancelarie și Protocol

Changed: 17/04/2024