Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception:
of. 503
tel.:  +373 22 251 317
fax: +373 22 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

23 June, 2024

Public Register of electronic communications network and service providers

Ultima actualizare: 12.09.2022

 
Denumirea întreprinderii
Adresele de corespondență ale întreprinderii
Tipuri de rețele sau servicii de comunicații electronice
Nr. şi data includerii în Registru
Pagina web
Data înregistrării în cancelarie
KLIKCLIENT S.R.L.
MD-5201, str. Vasile Lupu,1, or. Drochia
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Servicii de acces la Internet destinate publicului
763/ 23.05.2019
 
Nr. 927 din 21.05.2019
KLIKNET S.R.L.
MD-5201, str. Evghenii Gudanov, 32, ap.(of.) 50, or. Drochia
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Servicii de acces la Internet destinate publicului
762/ 23.05.2019
 
Nr. 928 din 21.05.2019
RTC-INSTAL S.R.L.
MD-2060, mun. Chişinău, bd. Ttraian, 22/3, ap. 44
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe 
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice                                                        Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice 
Servicii de telefonie,                        Servicii de transmisiuni date , Servicii de acces la Internet    Servicii de programe audiovizuale 
623/ 30.04.2014
 
Nr. 621  din 24.04.2014
LANTELECOM S.R.L.
MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Anatol Corobceanu, 48
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet destinate publicului.
761 / 16.04.2019
www.lantelecom.md
nr. 754 din 15.04.2019
MOLDCELL Î.M. S.A.
MD-2060, mun. Chişinău, str. Belgrad, 3
Reţele radio mobile celulare terestre
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima milă)
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone)
Reţele radio mobile celulare terestre prin tehnologia LTE(Long Term Evolution)
Rețele terestre de radiodifuziune
Servicii de telefonie
Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate
Servicii de transmisiuni date
Servicii de acces la Internet
Servicii de programe audiovizuale
04/ 29.09.2008
www.moldcell.md
Nr.1673 din 23.09.2008
CARTEL SISTEM S.R.L.
MD-2044, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 2, apt. 5
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
06/29.09.2008
www.cartel.md
Nr.1687 din 24.09.2008
ORANGE MOLDOVA Î.M. S.A.
MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima milă), Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone), Reţele radio mobile celulare terestre, Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele radio mobile celulare prin tehnologia LTE.
Servicii de telefonie, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de transport apeluri, Servicii de linii închiriate, Servicii de programe audiovizuale, Alte servicii (acces la Internet prin cablu DOCSIS)
09/29.09.2008
www.orange.md
Nr.1680 din 23.09.2008
SICRES S.R.L.
MD-2004, mun. Chişinău, str. Dosoftei 118
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date Servicii de telefonie
11/01.10.2008
www.sicres.md
Nr.1710 din 29.09.2008
TELE-LUCI S.R.L.
MD-3502, or. Orhei, str. Scrisului Latin 14, ap.1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
12/15.10.2008
 
Nr. 1745 din 06.10.2008
RADIO-RBS S.R.L.
MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal nr. 76, ap.306
Rețele terestre de radiodifuziune
Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
13/16.10.2008
www.dixi.md
Nr. 1804 din 15.10.2008 modificată Nr. 1043 05.06.2019
SUN COMMUNICATIONS Î.M. S.R.L.
 MD 2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75/G
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie, 
Servicii de transmisiuni de date, 
Servicii de acces la internet, 
Servicii de programe audiovizuale.
14/16.10.2008
www.suntv.md
Nr. 1761 din 08.10.2008
STUDIO-L S.R.L.
MD2012
mun.Chişinău
str. Petru Rareș, 30
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
20/22.10.2008
 
Nr. 1860 20.10.2008
modificată Nr. 2029 09.11.2021
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Î.S.
MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 5A,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
24/
29.10.2008
 
Nr. 1899 din 23.10.2008
MONCOTEL SERVICE S.R.L.
MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 81
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată, Reţele publice mobile celulare terestre, Rețele publice terestre de radiodifuziune, Rețele publice cu acces prin satelit destinate furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului.
 
25/
03.11.2008
www.moncotel.md
Nr. 1930 din 29.10.2008 modificată Nr. 1990 din 03.12.2018
ARAX - IMPEX F.P.C. S.R.L.
MD-2004, mun. Chişinău, str. Dosoftei, 118,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
27/11.11.2008
www.arax.md
Nr. 1984 din 05.11.2008
PAJURA ALBA S.R.L.
MD-2011, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 42/A, ap. 3
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
30/11.11.2008
 
Nr. 1987 din 06.11.2008
STARNET S.C S.R.L.
MD-2068, mun. Chişinău, str. Columna,170
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
 
32/19.11.2008
www.starnet.md
Nr. 2026 din 13.11.2008
ELECHSERVICE-GRUP S.R.L.
MD 3200, mun. Bălţi, str. Mihai Viteazul, 18,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone) Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima milă)
Servicii de programe audiovizuale Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
33/26.11.2008
 
Nr. 2069 din 24.11.2008
APEL NET S.R.L.
MD-4839, or. Stăuceni, str. Orhei, 9
 
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii inchiriate
41/ 15.12.2008
www.apelnet.md
Nr.2138 din 09.12.2008
CARION S.R.L.
MD-2043, mun. Chişinău, str.Traian, 6/4 bl.2,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
44/ 23.12.2008
 
Nr.2206 din 23.12.2008
GAMA PROIECT S.R.L.
MD-2024, mun.Chişinău, bd.Renaşterii Nationale Nr. 20, apt.3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
45/ 29.12.2008
 
Nr.2228 25.12.2008
LUXAT-TV S.R.L.
MD 5122, rl Drocia, s.Fîntîniţa
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau mobilitate limitată
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Servicicii de acces la Internet destinate publicului
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
49/ 30.12.2008
 
Nr.2263 31.12.2008
modificat Nr. 2017 din 05.11.2021
TEHNO-MARKET S.R.L.
MD-2024, mun.Chişinău, str.Alecu Russo, 59/1, ap.54
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la Internet
8/ 31.01.2009
 
Nr.181 26.01.2009
PRO LOTUS S.R.L.
MD-2024, mun.Chişinău, str.Alecu Russo, 59/1, ap.54
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima milă)
Servicii de acces la Internet
9/ 31.01.2009
 
Nr.183 26.01.2009
COMPONET PRO S.R.L.
MD-2024, mun.Chişinău, str.Alecu Russo, 59/1, ap.54
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la Internet
10/ 31.01.2009
 
Nr.182 26.01.2009
RISCOM S.A.
MD-2068, mun. Chişinău, str.Miron Costin 3/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date
12/ 02.02.2009
www.riscom.net
nr. 311 din 10.01.2020
VIDEOMAG S.R.L.
MD-5316, rl. Cahul, s. Colibasi
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima milă) Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone)
Servicii de programe audiovizuale Servicii de acces la Internet
14/ 02.02.2009
 
Nr.204 29.01.2009
CAZMAREX TV S.R.L.
MD-5826, rl.Telenesti, s.Negureni
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
18/ 12.02.2009
 
Nr.255 05.02.2009
STUDIO AN-TV S.R.L.
MD6501
or.Anenii Noi, str.Chişinăului, 14
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Servicii de transmiiune de date furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
22/20.02.2009
 
Nr.323 13.02.2009
modificata in baza notificarii aditionale nr. 1101 din 19.07.2021
MAR-SOR S.R.L.
MD-3001,or.Soroca, str.B.Bodoni, 2
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
26/ 04.03.2009
 
Nr.431/ 25.02.2009
SPIRIT LIBER S.R.L.
MD-2032, mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, 37/3, ap.99
 
Furnizarea serviciului de acces la Internet
27/ 03.03.2009
 
Nr.437 25.02.2009
EUROSTOCK S.C. S.R.L.
MD- 2019, mun.Chişinău, str. Drumul Schinoasei, 1/3, ap. 41
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilatea limitată
Retele publice cu acces prin satelit destinate furnizării serviciilor de comunnicații electronice accesibile publicului
Servicii de telefonie destinate publicului
Servicicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmiiuni de date prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de acces la Internet destinate publicului
34/13.03.2009
 
Nr.490/ 06.03.2009
modificata in baza notificarii nr. 4087 din 20.12.2021
LANITRON S.R.L.
MD-2002, mun.Chişinău, str. Cetatea Albă, 43
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
40/ 31.03.2009
www.lanitron.net
Nr.647/ 23.03.2009
RENAM A.O.
MD-2028, mun.Chişinău, str.Academiei, 5, of. 331
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date
41/ 31.03.2009
www.renam.md
Nr.645/ 23.03.2009
SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA I.P.
MD-2033, mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la internet
42/ 01.04.2009
www.stisc.md
Nr. 696/ 24.03.2009 modificata Nr. 549 05.04.2011, Nr. 1248 din 07.08.2018
CIMIŞENI TV S.R.L.
MD-4815, rl.Criuleni, s.Cimişeni
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la internet, Servicii de programe audiovizuale
46/ 06.04.2009
 
Nr.757/ 30.03.2009
OPTIC TELENET S.R.L.
MD-2028, mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 60/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date
47/ 07.04.2009
 
Nr.774/ 31.3.2009
S & T MOLD Î.C.S. S.R.L.
MD-2004, mun.Chişinău, str S.Lazo, 40
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transport apeluri Servicii de transmisiuni date
52/29.04.2009
www.snt.md
Nr.927 22.04.2009
MOLDDATA Î.S.
MD-2012, mun.Chişinău, str.Armeneasca, 37/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
54/ 30.04.2009
www.molddata.md
Nr.956 28.04.2009
SEBIS SAT S.R.L.
MD-4838, rl.Criuleni, s. Slobozia-Dușca
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Retele cu acces prin satelit
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
58/ 15.05.2009
 
Nr.1042 07.05.2009
ASOCIAȚIA ELECTRONSERVICE S.A.
MD-3100, mun.Bălţi, str.Bucovinei ,101/A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
63/ 28.05.2009
 
Nr.1165 20.05.2009
ITNS. NET S.C. S.R.L.
MD-2068, mun.Chişinău, str. Miron Costin, 3/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
66/ 29.05.2009
www.itns.md
Nr.1175 21.05.2009
CALEA FERATA DIN MOLDOVA Î.S.
MD-2012, mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 48
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate
68/ 02.06.2009
 
Nr.1196 25.05.2009
ART-CLUB S.R.L.
MD-3736, rl Străşeni, s.Vorniceni, str. Stefan cel Mare 45
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
70/02.06.2009
 
Nr.1209 26.05.2009
ANDRIDAN IMPEX S.R.L.
MD-6812, mun.Chişinău, c.Băcioi, str. Ştefan cel Mare, 22
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transport apeluri Servicii de transmisiuni date Servicii de programe audiovizuale
80/ 08.07.2009
 
Nr.1444 30.06.2009
modificata nr. 1057 din 29.06.2021
NICRUTNET S.R.L.
MD-3501, or.Orhei, str.I.Iachir, 29, ap.42
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
84/ 08.07.2009
 
Nr.1452 01.07.2009
COSCOMSAT S.C. S.R.L.
MD-3501, or.Orhei, str.Unirii, 36
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
87/10.07.2009
 
Nr.1461 02.07.2009
SCORTEL S.R.L.
MD-2002, mun. Chişinău, str. Cetatea Albă 141/1
Reţele terestre cu acces la puncte fixe
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
Servicii de acces la Internet
Servicii de telefonie
Servicii de transport apeluri
Servicii de programe audiovizuale
88/10.07.2009
 
Nr.1457 02.07.2009
NASINET GRUP S.R.L.
MD-2019, mun.Chişinău, str. Grenoble, 161/5, ap.52,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la Internet Servicii de transmisiuni date
91/ 15.07.2009
 
Nr.1491 06.07.2009
LV-TOPAL S.R.L.
MD-6702, or.Basarabeasca, str. K.Marks, 67
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de transmisiuni date Servicii de programe audiovizuale Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate Servicii de acces la Internet
92/ 15.07.2009
 
Nr.1492 06.07.2009
NICSIL-TV S.R.L.
MD-5224, rl Drochia, s.Nicoreni
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
97/ 20.07.2009
 
Nr.1531 10.07.2009
ANROŞ-TV S.R.L.
MD-5201, or.Drochia, str.Valea Curechiului, 23 A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
107/ 03.08.2009
 
Nr.1730 23.07.2009
IUMAS-LINK S.R.L.
MD-3100, mun.Bălţi, str.Sofia, 2A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni date
111/ 13.08.2009
 
Nr.1797 05.08.2009
RUMTEL S.R.L.
MD-2012, mun.Chişinău, str. 31 August, 40, of. 2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie
112/ 13.08.2009
www.rumtel.md
Nr.1802 05.08.2009
INET TEHNO S.R.L.
MD-3701, or. Străseni, str. M.Eminescu, 54
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
113/ 14.08.2009
 
Nr.1805 06.08.2009
PROINIT CONSULTING S.R.L.
MD-2072, mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, 14/2, ap.43
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
117/ 19.08.2009
www.proinit.md
Nr.1847 11.08.2009
NETSISTEM S.R.L.
MD-3100, mun.Bălţi, str.Voluntarilor, 53, ap.6
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
131/ 02.10.2009
 
Nr.2017 24.09.2009
RADIO POLI DISC S.R.L.
MD-2028, mun.Chişinău, str.Hînceşti, 59/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
133/ 20.10.2009
 
Nr.2103 12.10.2009
EXTRALAN S.C. S.R.L.
MD-2005, mun.Chişinău, str.Grigore Vieru 22/1, of. 35
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
136/ 28.10.2009
www.extralan.md
Nr.2141 16.10.2009
PRO-MEDIA S.R.L.
MD-4101, or.Cimişlia, str.Ştefan cel Mare, 12
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
143/ 06.11.2009
 
Nr.2229/ 29.10.2009
VALIGON-IMPEX S.R.L.
MD-4401, or.Călăraşi, str.M.Eminescu, 19
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
144/ 06.11.2009
 
Nr.2232/ 29.10.2009
METICAL S.R.L.
MD-3501, or. Orhei, str. Vasile Lupu, 58, ap.2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de telefonie, Servicii de programe audiovizuale
147/ 09.11.2009
 
Nr.2252/ 30.10.2009
GAGAUZIYA RADIO TELEVIZIONU C.P.
MD-3805, UTA Gagauzia, str.Lenin, 134
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
148/ 03.11.2009
 
Nr.2247/ 30.10.2009
DISC S.R.L.
MD-2001, mun. Chișinău, str.Decebal, 15
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date
150/11.11.2009
 
Nr.2263/ 03.11.2009
DĂNIS S.R.L.
MD-2032, mun.Chişinău, str.Burebista,118, et.3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
156/ 30.11.2009
www.danisnet.md
Nr.2358 20.11.2009
MOLDTELECOM S.A.
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
Reţele radio mobile celulare terestre Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Rețele de transport a comunicațiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni date Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
157/ 26.11.2009
www.
moldtelecom.md
Nr.2360 20.11.2009
ŞTEFĂNEŞTI A.O.
MD-5038, rl Floreşti, s. Ştefăneşti
 
Servicii de acces la Internet
162/ 24.12.2009
 
Nr.2511 16.12.2009
JURNAL DE CHISINAU PLUS Î.C.S. S.R.L.
MD-2075, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 21
Reţele cu acces prin satelit
Servicii de programe audiovizuale
168/ 25.01.2010
www.jurnaltv.md
Nr 52 16.01.2010
LAROM TV S.C. S.R.L.
MD-2020, mun.Chişinău, str.G. Madan 48/3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date Servicii de programe audiovizuale Servicii de acces la Internet
173/ 04.02.2010
 
Nr.137 27.01.2010
ECO-RĂZENI A.O.
MD-7728, rl Ialoveni, s.Răzeni, str.Ştefan cel Mare, 49/1
 
Servicii de acces la Internet
175/ 05.02.2010
 
Nr.146 28.01.2010
A.M.T. S.R.L.
MD-2044, mun.Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 20/2, of.1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Sericii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
176/ 08.02.2010
 
Nr.155 29.01.2010
GLAVSLAVIA S.R.L.
MD-3100, mun.Bălţi, str.Sportiva, 36
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
177/ 09.02.2010
 
Nr.171/ 01.02.2010
RADIO MAXIMUM S.R.L.
MD-2002, mun. Chişinău, str. Frumuşica, 1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
179/ 11.02.2010
www.retrofm.md
Nr. 189/ 03.02.2010
INVENTIV-TELECOMUNICAŢII S.A.
MD-2038, mun.Chişinău, str.Decebal 82ap.95
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
186/18.02.2010
 
Nr.237/ 11.02.2010
RADIOCOMUNICAŢII Î.S.
MD-2021, mun.Chişinău, str. Drumul Viilor, 28/2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele cu acces prin satelit
Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de programe audiovizuale
189/ 23.02.2010
www.radiocom.md
Nr. 265/ 15.02.2010
TRABIA-NETWORK Î.C.S. S.R.L.
MD-2012, mun.Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
194/26.02.2010
 
Nr. 305/ 18.02.2010
EUROSHOW GRUP S.R.L.
MD-, mun.Chisinău, str.Albișoara 42/2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
196/ 02.03.2010
www.radioplai.md
Nr. 326/ 22.02.2010 modificata nr. 1937-e din 11.11.2020
NETSAT DV S.C. S.R.L.
MD-2001, mun.Chişinău, str.Gr. Ureche, 21 ap.27
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la internet Servicii de programe audiovizuale
200/12.03.2010
 
Nr. 390/ 03.03.2010
ZEON-TEHNO S.R.L.
MD-2005, mun.Chişinău, bd.Renaşterii, 27, ap.19
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
203/ 16.03.2010
 
Nr.416/ 09.03.2010
VEC S.R.L.
MD-2001, mun.Chişinău, str.Bulgară, 19 ap.3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie; Servicii de transport apeluri; Servicii de transmisiuni date
204/ 23.03.2010
www.vec.md
Nr. 454/ 15.03.2010
TRIMETRICA Î.M. S.R.L.
MD-2069, mun.Chişinău, str.Calea Ieşilor, 55, ap. 64
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date
205/23.03.2010
www.trimetrica.com
Nr. 458/ 15.03.2010
URSCOM-TV S.R.L.
MD-3001, or.Soroca, str.C.Negruzzi,4, ap.49
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date Servicii de programe audiovizuale
207/ 26.03.2010
 
Nr. 476/ 18.03.2010
NOROC MEDIA S.R.L
MD-2011, or. Codru, mun. Chişinău, str. Costiujeni, 1G
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice                                                      Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice                                                        Reţele terestre de radiodifuziune         
Reţele cu acces prin satelit 
Servicii de linii închiriate                  Servicii de transmisiuni de date      Servicii de programe audiovizuale
210/ 30.03.2010
www.
norocmedia.md
Nr. 504/ 22.03.2010
IURTAŞ-NORD S.C. S.R.L.
MD-5601, or.Rîşcani, str.Independenţei, 27, of. 6
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale Servicii de acces la Internet
215/ 07.04.2010
 
Nr. 533/ 29.03.2010
ADINET-COM S.C. S.R.L.
MD-2091, mun.Chişinău, or.Sîngera, str.Alexandru cel Bun, 7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de transmisiuni date
216/ 08.04.2010
 
Nr. 573/ 30.03.2010
MEDIA SFERA S.C. S.R.L.
MD-3501, or.Orhei, str. Eliberării, 29
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de programe audiovizuale
217/ 08.04.2010
 
Nr. 577/ 30.03.2010
PULSAR-PLUS S.A.
MD-2012, mun.Chişinău, str.Columna, 138
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele publice fixe prin construcţia cărora este intenţionată furnizarea serviciilor de linii închiriate Reţele radio mobile de acces public
Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate Servicii de acces la Internet
222/ 14.04.2010
 
Nr. 613/ 02.04.2010
AG BROADCASTING Î.C.S. S.R.L.
MD-2001, mun.Chişinău, str. Ismail, 33, of. 601-603
 
Servicii de programe audiovizuale
229/ 03.05.2010
www.kissfm.md
Nr. 726/ 23.04.2010
REVAFAR-COM S.C. S.R.L.
MD-2051, mun. Chişinău, str. I.Pelivan, 30/2, ap. 68
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la Internet
Servicii de programe audiovizuale
237/14.05.2010
 
Nr. 810 06.05.2010
URANIA FM S.C. S.R.L.
MD-7401, or.Taraclia, str.Mira, 12, ap.67
Reţele cu acces prin satelit Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale Servicii de telefonie
240/18.05.2010
 
Nr. 821A 10.05.2010
RAPID LINK S.C. S.R.L.
MD-2028, mun.Chişinău, str.G.Asachi, 71/7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet Alte tipuri de servicii
244/27.05.2010
www.rapidlink.md
Nr. 865 19.05.2010
RADIO TOP S.R.L
MD-2075, mun. Chişinău, str. Bucovinei, 9
 
Servicii de programe audiovizuale
252/ 17.06.2010
 
Nr. 966 09.06.2010
INDEPENDENT MEDIA Casa Editorială S.R.L.
MD-2072, mun.Chişinău, str.Independenţei, 54, ap.66
 
Servicii de programe audiovizuale
259/24.06.2010
 
Nr. 1011 16.06.2010
ALTNET-C.C. S.C. S.R.L.
MD-6801, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 9/1, of.17
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
265/07.07.2010
www.altnet.md
Nr. 1080 29.06.2010 modificată Nr. 1202 08.08.2011
MOLODOSTI Cooperativa
MD-5401, or.Rezina, str.1 Mai, 2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
267/13.07.2010
 
Nr. 1101 05.07.2010
ACCENT ELECTRONIC S.A.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Bulgară, 33/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
270/ 16.07.2010
www.accent.md
Nr. 1122 07.07.2010
JELANSTE S.R.L.
MD-3501, str. I. Iachir, 29, ap. 90, mun. Orhei
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
272/ 20.07.2010
 
Nr. 1147 12.07.2010
modificată Nr. 4014 07.12.2021
DIAPAZON S.R.L.
MD-2060, mun.Chişinău, bd.Decebal , 139
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
274/ 04.08.2010
 
Nr. 1226 27.07.2010
AFINĂ-VSh S.R.L.
MD-3501, or.Orhei, str.Renașterii Naționale, 19 A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
276/ 11.08.2010
 
Nr. 1263 03.08.2010
SENATRON S.R.L.
MD-2025, mun.Chişinău, str. N.Testemiţeanu, 37
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Rețele radio mobile celulare terstre Reţele terestre de radiodifuziune Reţele cu acces prin satelit
 
290 06.09.2010
www.senatron.md
Nr. 1390 24.08.2010
RADIO 21 S.R.L.
MD-2014, mun.Chişinău, str.A. Russo 15, of.145
 
Servicii de programe audiovizuale
291/17.09.2010
 
Nr- 1455 09.09.2010
TEOCAM-DI S.R.L.
MD-5201, or. Drochia, str.Negruzzi, 14
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
293/20.09.2010
 
Nr- 1459 10.09.2010
NAŢIONAL MEDIA Î.M. S.R.L.
MD-2063, mun.Chişinău, str.Uzinelor, 210/1
 
Servicii de programe audiovizuale
300/27.09.2010
 
Nr- 1499 18.09.2010
RADIO HIT S.R.L.
MD-2075, mun. Chişinău, str. Bucovinei, 9
 
Servicii de programe audiovizuale
301/ 04.10.2010
 
Nr- 1522 24.09.2010
UNIVERS-PRIM S.C. S.R.L.
MD-4301, or.Căuşeni, str. M.Eminescu, 23, ap.2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
302/ 06.10.2010
 
Nr- 1539 28.09.2010 modificată Nr- 1012 23.06.2011
BIZIM AÎDÎNÎC S.R.L.
MD-3801, UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Pobeda, 55/2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie Servicii de programe audiovizuale
304/ 11.10.2010
 
Nr- 1567 01.10.2010
VIC GRUP TV S.C. S.R.L.
MD-6824, rl Ialoveni, s. Puhoi
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acce la Internet,
Servicii de programe audiovizuale
317/ 09.11.2010
 
Nr- 1829 01.11.2010
IDC-RESTIL S.C. S.R.L.
MD-2050, mun.Chişinău,str. Bănulescu Bodoni, 25 of. 42
 
Servicii de telefonie
318/ 10.11.2010
www.restyle.md
Nr- 1833 02.11.2010
HUAWEI TECHNOLOGIES Î.C.S. S.R.L.
MD-2012, mun.Chişinău, str. Sfatul Țării, 29
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
328/20.12.2010
www.huawei.com
Nr. 2017 10.12.2010
SĂNĂTATEA C.P.A.S.E.S. A.O.
MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna, 170
 
Servicii de programe audiovizuale
331/ 21.12.2010
www.jurnalfm.md
Nr. 2023 13.12.2010
IRISTEL MOL Î.C.S. S.R.L.
MD 2060, mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 30/1
 
Servicii de telefonie
337/14.01.2011
 
Nr. 10 05.01.2011
ANDAS-TV S.C. S.R.L.
MD-5126, rl Drochia, s. Mîndîc
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
342/27.01.2011
 
Nr. 61 19.01.2011 modificată Nr. 867 30.05.2011
ALGHEN-COM S.C. S.R.L.
MD-5225, rl Drochia, s.Ochiul Alb
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie servicii de transmisiuni date Servicii de acces la internet Servicii de programe audiovizuale
346/28.01.2011
 
Nr. 68 20.01.2011
BAS-DIGITAL S.R.L.
MD-6702, or. Basarabeasca, str. Verde, 47
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
350/08.02.2011
 
Nr. 143 31.01.2011
UNIFLUX-LINE Î.C.S. S.A.
MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 40
Reţele terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni de date Servicii de acces la Internet
352/10.02.2011
www.uniflux-line.net
Nr. 190 04.02.2011
HARTUM-TV S.R.L.
MD-7401, or. Taraclia, str. Dimitrova, 30
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de radiodifuziune Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
353/16.02.2011
 
Nr. 223 10.02.2011
CAGHET-PLUS S.R.L.
MD-7401, or. Taraclia, str. Cebanova, 3
Reţele terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
354/17.02.2011
 
Nr. 233 11.02.2011
SPECTRAL GRUP S.C. S.R.L.
MD- 6811, rl Ialoveni, s. Bardar,
Reţele terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
355/17.02.2011
 
Nr. 234 11.02.2011
RASV-TV S.C. S.R.L.
MD-4301, or. Căuşeni bd. Mihai Eminescu 23/2
Reţele terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
356/20.02.2011
 
Nr. 242 14.02.2011
LARITEX-TV S.C. S.R.L.
MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Tudor Vladimirescu, 70
Reţele terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la internet Servicii de programe audiovizuale
363/09.03.2011
 
Nr. 341 01.03.2011
ECOMUNIT S.R.L.
MD-2072, mun. Chişinău, str. Independenţei, 30, ap. 71
Reţele terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Alte tipuri de reţele destinate în întregime sau parţial furnizării serviciilor de comunicaţii electronice
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriat Servicii de transmisiuni de date Servicii de acces la Internet
367/11.03.2011
 
Nr. 366 03.03.2011
ACER-COM S.C. S.R.L.
MD-5008 rl Floreşti, or. Mărculeşti, str. Sportivă, nr. 11
Reţele terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni de date Servicii de acces la internet
368/12.03.2011
 
Nr. 370 04.03.2011
GERDAN S.C. S.R.L.
MD-6113, UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 114/B
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Servcicii de telefonie destinate publicului
Servciii de acces la Internet destinate publicului
371/17.03.2011
 
Nr. 404 11.03.2011 modificată
Nr. C176472 SIA GEAP
13.05.2022
ENI AI S.R.L.
MD-3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov, 4
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele radio mobile celulare terestre
Servicii de programe audiovizuale
373/30.03.2011
 
Nr. 484 25.03.2011
VOIP SOLUŢII S.R.L.
MD-2068, mun. Chişinău, str.Moscova,6
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri
375/10.04.2011
 
Nr.540 04.04.2011
DANVIC-SERVICE S.R.L.
MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 212
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
Servicii de acces la Internet destinate publicului
378/18.04.2011
 
Nr.595 12.04.2011
modificată
nr. 842 21.05.2021
INFOSOFTEH S.R.L.
MD-2001, mun.Chişinău, str.Tighina, 52 of.25
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
382/28.04.2011
 
Nr. 635 18.04.2011
MEGAPROIECT S.R.L.
MD-2002, mun. Chişinău,s tr. Cetatea Chilia, 96
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate , Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
392/16.05.2011
 
Nr. 749 10.05.2011
RADEON SERVICE S.C. S.R.L.
MD- 2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, of.211
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate , Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
393/16.05.2011
 
Nr. 7450 10.05.2011
GRADJI-SAT S.R.L.
MD-4601, or. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, ap. 63/29
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
395/18.05.2011
 
Nr. 764 12.05.2011
OMNICOM S.C. S.R.L.
MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 71/7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Alte tipuri de servicii
396/25.05.2011
www.omnicom.md
Nr. 790 18.05.2011
PRO-MINGIR A.O.
MD- 2012, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 53, of. 4
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
397/20.05.2011
 
Nr. 806 19.05.2011
TELPROD-COM S.R.L.
(modificarea adresei juridice)
MD-2071, mun. Chişinău, str.Alba Iulia, 113, ap.(of.) 181
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Rețele publice mobile celulare terestre
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Rețele publice cu acces prin satelit destinate furnizate serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului
 
399/27.05.2011
 
Nr. 837 25.05.2011
modificat Notificare aditională nr. C178331/2022 din 25.05.2022
ALFA Centrul Tehnic Comercial S.R.L.
MD-2051, mun. Chişinău, str- Alba-Iulia, 75/12
Retele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Servcii de acces la internet destinate publicului
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
402/13.06.2011
 
Nr. 907 06.06.2011
modificat
Notificare aditională nr. C188808/2022 din 26.07.2022
OLVELTEL S.R.L.
MD-2051, rl Ialoveni ,s. Ulmu, str. Kalinin, 98,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
403/13.06.2011
 
Nr. 915 06.06.2011
RADIO PLAI S.R.L.
MD-2025, mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ, 105
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
405/23.06.2011
 
Nr. 982 17.06.2011
OLDIMA Firma S.R.L.
MD-2069, mun. Chişinău, str. Bariera Sculeni, nr. 28/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la internet Servicii de programe audiovizuale
408/13.07.2011
 
Nr.1084 13.07.2011
SWITCHOVER Î.C.S. S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str.Șciusev, 29
 
Servicii de telefonie
409/25.07.2011
www.switchover.ch
Nr.1125 19.07.2011
FORS-COMPUTER Firma S.R.L.
MD-2012, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 18
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
411/03.08.2011
www.fors.md
Nr.1159 28.07.2011
LIBERADIO S.C. S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Grădinilor, 25, ap.13
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
413/04.08.2011
 
Nr.1167 29.07.2011
ETELECOM INTERNATIONAL S.R.L
MD-2072 , mun. Chişinău, bd Decebal, 2/3 of. 33
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
418/25.08.2011
www.netaccess.ro
Nr. 1301 22.08.2011
SVICE-NETGRUP S.C. S.R.L.
MD-2023, mun. Chişinău, str. Podul Înalt, 20/4, ap.7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
420/25.08.2011
 
Nr. 1312 23.08.2011
CULTURA DIVINĂ A.O.
MD-6421, rl Nisporeni, s. Cioreşti
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
423/29.09.2011
 
Nr. 1467 23.09.2011
AGENŢIA TRANSCOR Firma S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str.31 August 19/2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de acces la Internet
428/06.10.2011
 
Nr. 1527 30.09.2011
ARSACO S.C. S.R.L.
MD-3715, rl. Străşeni, s. Cojuşna, str. Veteranilor, 3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
429/10.10.2011
 
Nr. 1545 04.10.2011
SALARIX NET S.C. S.R.L.
MD-2005, mun. Chişinău, str. Albișoara 70, ap.55
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
431/17.10.2011
 
Nr. 1588 11.10.2011
USMF "Nicolae Testimiţeanu" Î.S.
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Alte tipuri de reţele
Servicii de acces la Internet
433/24.10.2011
www.usmf.md
Nr. 1622 18.10.2011
COGENT INTERNET MLD Î.C.S. S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65, of. 806
 
Servicii de acces la Internet
438/01.02.2012
www.aci.md
Nr. 1764 10.11.2011
TV BĂLŢI S.R.L.
MD-3100, mun. Bălţi, str. Kiev,145
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
440/22.11.2011
www.btv.md
Nr. 1794 16.11.2011
SISTEMNET COM S.R.L.
MD-6101, UTA Gagauzia, or.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 40/2, ap-11
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
442/10.01.2012
 
Nr. 1802 17.11.2011
STAR LINC S.R.L.
MD-5300, UTA Gagauzia, or. Vulcăneşti, str. Molodeojnaea, 14
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
443/01.12.2011
 
Nr. 1803 17.11.2011
OGUZTELCOM S.R.L.
MD-3805, UTA Gagauzia, or. Comrat, str. Fedico, 41
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe , Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni de date Servicii de acces la Internet
444/01.01.2012
 
Nr. 1804 17.11.2011
INTERVAL-TV S.C. S.R.L.
MD-4601, or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 57
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
445/23.11.2011
 
Nr. 1811 18.11.2011
CVINTA-GRUP S.R.L.
MD-7101, or.Ocniţa, str. Biruinţei, 2, ap.9
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
449/09.12.2011
 
Nr. 1930 06.12.2011
MEGATRAFIC S.R.L.
MD-2032, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 96, ap.49
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
451/12.12.2011
 
Nr. 1944 08.12.2011
PROCONTEXT S.C. S.R.L.
MD-2071, mun. Chişinău, str.Alba Iulia, 75
 
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni date
455/28.12.2011
www.context.md
Nr. 2033 22.12.2011
MEGAN-TV S.A.
MD-2005, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, of. 8
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
456/29.12.2011
 
Nr. 2039 23.12.2011
ROXNET-COM S.C. S.R.L
MD-2024, mun.Chişinău, str.T. Vladimirescu 8/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
459/17.01.2012
www.roxnet.md
Nr. 56 12.01.2012
ALBASAT S.R.L.
MD-6401, or.Nisporeni, str. Suveranităţii, 1
Reţele terestre de radiodifuziune Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale Servicii de acces la Internet
466/27.02.2012
 
Nr. 307 22.02.2012
TV-EURONOVA S.R.L.
MD-6401, or.Nisporeni, str.Suveranităţii, 1
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
467/27.02.2012
 
Nr. 307a 22.02.2012
DIANA-NET S.R.L.
MD-3541, rl Orhei, s. Peresecina, str. M. Eminescu, 38
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
471/02.03.2012
 
Nr. 337 28.02.2012
DEMIDAS-SOFT S.C. S.R.L.
MD-2001, mun.Chişinău, str.Tighina, 52 of.25
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
474/12.03.2012
 
Nr. 382 05.03.2012
PETIN-TV S.R.L.
MD-3446, rl Hînceşti, c.Sărata-Galbenă
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
475/19.03.2012
 
Nr. 408 14.03.2012
SATELROM-TV S.C. S.R.L.
MD-5201, or. Drochia, str.Gudanov 57/1
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
476/20.03.2012
 
Nr. 422 14.03.2012
BIZIM DALGAMIZ SC S.R.L.
MD-3801, UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Tretiakov, 4
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
479/27.03.2012
 
Nr. 503 23.03.2012
5 TV S.R.L.
MD-3801, UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Tretiakov, 4
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
480/27.03.2012
 
Nr. 504 23.03.2012
O.O.H. MEDIA S.R.L.
MD-2028, mun. Chişinău, str. G. Tudor, 2 B
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
490/11.05.2012
 
772 07.05.2012
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS S.R.L.
MD-2012, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 51
 
Servicii de telefonie Servicii de transmisiuni date
493/31.05.2012
www.paa.md
911 28.05.2012
MATRIX-NET S.R.L.
MD-3901, or.Cahul,str. M Eminescu, 28, ap.53
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
499/ 03.07.2012
 
1106 29.06.2012
TV-BOX S.R.L.
 MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna, 170
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
503/ 10.07.2012
 
1202 17.07.2012
MEDIA-TEL-COM S.R.L.
MD-6114, UTA Gagauzia, com. Gaidar, str. Gagarin, 18
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
506/ 30.07.2012
 
1253 07.08.2012
FIBERNET S.C. S.R.L. .
MD-2068, mun.Chişinău, str.Matei Basarab, 6, ap.74
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
 
508/10.08.2012
 
1294 08.08.2012
BIRESAT S.R.L.
MD-4401, or.Călăraşi, str.M.Eminescu, 19, of.33
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
509/10.08.2012
 
1300 09.08.2012
EXPRESMARKET S.R.L.
MD-2023, mun.Chişinău, str.Uzinelor, 96/3,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
510/17.08.2012
 
1318 14.08.2012
VICTAN-TEL S.R.L.
MD-2075, mun.Chişinău, str.Nicolae Milescu-Spătarul, 15/1, ap.16
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
513/30.08.2012
 
1407 28.08.2012
DATALINK S.C. S.R.L.
MD-4301, or.Căuşeni, str.Ştefan cel Mare, 67,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet Servicii suport tehnic
514/03.09.2012
 
1415 29.08.2012
MEGARADIO S.R.L.
MD-2028, mun. Chişinău, str. G. Tudor, 2 B
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
519/03.10.2012
 
1574 01.10.2012
VECTROCOMTEL S.R.L.
MD-2020, mun.Chişinău, str-la Studenţilor, 2/4, of. 202
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de acces la Internet
521/08.10.2012
 
1586 04.10.2012
FLYNET S.R.L.
MD-3501, or.Orhei, str.Iachir, 29, ap.52
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Alte tipuri de rețele
Servicii de acces la Internet
522/09.10.2012
 
1594 05.10.2012
DONŢU-PRIM S.R.L.
MD-4237, rl Ştefan-Voda, s.Talmaza, str.31 August 1989, 85
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
524/18.10.2012
 
1645 15.10.2012
MEDIA DIGITAL SISTEME S.C. S.R.L.
MD-2068, mun.Chişinău, bd. Moscova,11
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Servicii de linii închiriate, Servicii de acces la Internet
528/12.11.2012
 
1775 08.11.2012
CLICK-COM S.R.L.
MD-5201, or.Drochia, str.Cuzima Cecal, 21
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone) - din 20.11.2012
Servicii de telefonie, Serevicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
530/15.11.2012
 
1793 13.11.2012
APELTEL-COM S.R.L.
MD-2020, mun. Chişinău, str-la Studenţilor, 2/4, of.106
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
531/20.11.2012
 
1832 16.11.2012
LISNIC GRUP S.C. S.R.L.
MD-2028, mun.Chişinău, str. Acedemiei 1, of. 143
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune, Reţele cu acces prin satelit
 
532/20.11.2012
 
1834 16.11.2012
CREIT S.R.L.
MD-2068, mun.Chişinău,str. Florilor, 1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune, Reţele cu acces prin satelit
 
533/22.11.2012
 
1841 19.11.2012
СОЮЗ ТЕЛЕФОНСТРОЙ Î. M. S.R.L.
MD-2028, mun.Chişinău, str. Gh.Asachi, 81,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele radio mobile celulare terestre
Servicii de linii închiriate
534/23.11.2012
 
1860 21.11.2012
AUTORADIO PRIM S.R.L.
MD-2043, mun.Chişinău, str. Grenoble, 193, of. 74
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
537/03.12.2012
 
1901 28.11.2012
AER-COMUNICAŢII GRUP S.R.L.
MD-2043, mun.Chişinău, str. Grenoble, 193, of. 85
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
539/06.12.2012
 
1942 03.12.2012
EXCELENTER-COM S.R.L.
MD-2060, mun.Chişinău, str. Independenţei, 9/1, ap.154
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Serviciu de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
540/17.12.2012
 
1999 12.12.2012
MAXSISTEM GRUP S.R.L.
MD-2012, mun.Chişinău, str. Iorga Nicolae, 12, ap.10
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport datei
542/04.01.2013
 
2055 27.12.2012
LIUNET S.R.L.
MD-4839, mun.Chişinău, s. Stăuceni, str.Livezilor, 39
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni de date
543/11.01.2013
 
20 04.01.2013
NET-CONNECT INTERNET COMMUNICATIONS S.R.L.
MD-2005, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche 69
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri.
544/ 16.01.2013
 
50 14.01.2013
PROINTELCOM SR.L.
MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice.
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Servicii de acces la Internet.
545/ 18.01.2013
 
63 15.01.2013
GURINEL MEDIA S.R.L.
MD-2005,mun. Chişinău, str. Albişoara, 70, ap.9
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
547/28.01.2013
 
108 24.01.2013
GALABIS PRIM S.C. S.R.L.
MD-2075,mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, 30/2, ap. 21
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
549/06.02.2013
 
148 31.01.2013
VITGRAND S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Tighina, 49/3, ap.54
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de transport apeluri Servicii de acces la Internet
551/ 18.02.2013
 
Nr. 220/ 14.02.2013
PROMTEL S.R.L.
MD-2032, mun.Chişinău, str.Sarnizegetusa, 92/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
 
557/ 22.03.2013
 
Nr. 375/ 18.03.2013
PERPETUUM S.R.L.
MD-2028, mun.Chişinău, str.Academiei, 10, ap.24
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
558/ 22.03.2013
 
Nr. 381/ 18.03.2013
LIVINETPLUS S.R.L.
MD-3601, or. Ungheni, str.Eminescu, 55/9
 
Servicii de acces la Internet
561/ 29.03.2013
 
Nr. 405/ 25.03.2013
DENAVIANET S.R.L.
MD-5601, or. Răşcani, str.Eternităţii,9, ap.20
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii închiriate Servicii de acces la Internet
562/ 03.04.2013
 
Nr. 442/ 29.03.2013
SEVSTECOM S.R.L.
MD-2064, mun. Chişinău, str. Primăverii 33
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
563/ 04.04.2013
 
Nr. 445/ 01.04.2013
KIWI STUDIO-TV S.R.L.
MD-2024, mun. Chişinău, str.Aerodromului, 10, ap.20
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
 
567/ 23.04.2013
 
Nr. 524/ 16.04.2013
NOI MEDIA DE SUD S.R.L.
MD-7401, or. Taraclia, str. Mira, 16
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
569/ 22.05.2013
 
Nr. 652/ 17.05.2013
PRIDE SYSTEM, S.R.L.
MD-2003, mun. Chişinău, or.Durleşti, str. Hîrtoape, 26/A, ap.16
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate
573/24.05.2013
 
Nr. 665/ 22.05.2013
INVEST GLOBO TECH S.R.L.
MD-2075, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 20/2, ap. 57
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii închiriate Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
575/04.06.2013
 
Nr. 703/ 28.05.2013
TERINIS-PLUS S.R.L.
MD-2081, mun. Chişinău, s.Bubuieci, str. Victoriei, 24
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale Servicii de acces la Internet
579/17.06.2013
 
Nr. 769/12.06.2013
SUPORT RAPID S.R.L.
MD-2023, mun. Chişinău, str. Decebal, 68/1, ap. 59
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri Servicii de acces la Internet
580/19.06.2013
 
Nr. 777/13.06.2013
REPROMON TV S.C. S.R.L.
MD-2072, c. Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare 46
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
582/26.06.2013
 
Nr.820/21.06.2013
GIGATEH S.R.L.
MD-5201,or.Drochia, str.Burebista, 6, ap.26
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
585/05.08.2013
 
Nr.1124/01.08.2013
OGUZSATLINK S.R.L.
MD-3801, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Fedico 41 A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet
593/03.12.2013
 
Nr.1804/25.11.2013
STARNET SOLUŢII S.R.L.
MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna 170,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri Servicii de linii închiriate Servicii de transmisiuni date Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
594/04.12.2013
 
Nr.1842/29.11.2013
NEXT S.R.L.
MD-5001, rl Floreşti,str.V.Lupu, 59 ,
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicatiilor electronice
Servicii de telefonie Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
599/26.12.2013 
 
Nr.1967 20.12.2013
STATIS TV S.R.L.
MD-2001, mun.Chişinău, str.Alecsandri 143
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
600/13.01.2014
 
Nr.27 13.01.2014
DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.C. S.R.L.
MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele cu acces prin satelit
 
603/30.01.2014
 
Nr.110 24.01.2014
ONE TELECOM S.R.L.
MD-2032, mun. Chişinău, str. Burebista 15
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie,
Servicii transport apeluri,
Servicii de linii închiriate,
Servicii de transmisiuni date,
Servicii de acces la Internet,
Servicii de programe audiovizuale
604/05.02.2014
 
Nr.124 28.01.2014
BIT-S Firma Inginerească S.R.L.
MD-2002, mun. Chişinău, str. Cetatea Albă 5, ap. 81
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date
605/11.02.2014
 
Nr.156 04.02.2014
DACOM CONSTRUCT S.R.L.
MD-2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 8/1, ap.127
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Retele terestre de radiodifuziune
 
609/17.02.2014
 
Nr.203 12.02.2014
FORTITUDO S.R.L.
MD-4839, com. Stauceni,  mun. Chişinău, str. Constructorilor, 5
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet
613/06.03.2014
 
Nr.296 28.02.2014
ALTIAJ-LUX S.C. S.R.L.
MD-2068, mun.Chişinău, str.Alecu Russo,1, et.17, of.172
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
614/10.03.2014
 
Nr.312 03.03.2014
MICUL SAMARITEAN Fundaţie Creştină de Caritate
MD-2021, mun.Chişinău, str. Valeriu Cupcea, 83
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de radiodifuziune Reţele cu acces prin satelit
Servicii de programe audiovizuale
617/17.03.2014
 
Nr.388 13.03.2014
SVD INTERCOM S.R.L.
MD-2075 , mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 32, ap.140
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
618/11.04.2014
 
Nr.513 04.04.2014
IT-LAB SISTEM S.R.L.
MD-2020, mun. Chişinău, str. Studenților 2/4, of. 313
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
621/ 18.04.2014
 
Nr. 563 11.04.2014
DIALOG-PERFORM S.R.L.
MD-2021, mun. Chişinău, str. Primar Carol Schmidt, 7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
622/ 23.04.2014
 
Nr.581 16.04.2014
SPICE TELECOM S.R.L.
MD-2032, mun. Chişinău, str. Grădina Botanică, 14/3 of. 307
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet
625/ 16.05.2014
 
Nr. 683 08.05.2014
TV-NET S.R.L.
MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu 59, of.3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
627/ 05.06.2014
 
Nr. 795 29.05.2014
VERTAMAR S.R.L.
MD-3601,or. Ungheni, str. Feroviară, 14
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de acces la Internet Servicii de programe audiovizuale
628/ 12.06.2014
 
Nr. 833 05.06.2014
ATK SYSTEMS Î.M. S.R.L.
MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 5/3, ap.55
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice - din 25.06.2014
 
629/17.06.2014
 
Nr.896 17.06.2014
OPTIMUM-NET SRL
MD-2003, mun. Chişinău, or.Durleşti, str. Tudor Vladimirescu, 59, ap.3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
631/07.07.2014
 
Nr. 982 03.07.2014
ELECTROMIC SRL
MD-7201, or. Şoldăneşti, str.Vl. Komarov nr. 18
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
632/10.07.2014
 
Nr. 984 03.07.2014
AXA-SUD SRL
MD-3900, or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 34, ap. (of) 4
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de acces la Internet
633/04.08.2014
 
Nr. 1109 28.07.2014
TV RADIOSISTEM SRL
MD-3100, mun. Bălți, str. Independenței 10/A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie,
Servicii de acces la Internet
634/04.08.2014
 
Nr.1114 28.07.2014
ERICSSON TELECOMUNICATIONS Î.C.S. SRL
MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8, of.1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Rețele radio mobile celulare terestre, Rețele terestre de radiodifuziune, Rețele cu acces prin satelit.
 
636/ 05.08.2014
 
Nr. 1132 din 01.08.2014
SIS SOLUTIONS & SERVICE SRL
MD-2009, mun.Chişinău, str.M. Kogâlniceanu, nr.85 ap.8
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
 
637/13.08.2014
 
Nr. 1157 din 13.08.2014
HUBCAP SRL
MD-4801,or.Criuleni, bd. Biruința nr. 18, of.61
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
638/26.09.2014
 
Nr. 1343 din 22.09.2014
DONTV PRIM SRL
MD-4201, or. Ștefan Vodă, str. Libertății nr. 7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni de date, Servicii de acces la Internet, Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice.
639/26.09.2014
 
Nr.1347 din 23.09.2014 modificată Nr. 1454 din 01.08.2019
AER-COMUNICAŢIE S.R.L.
MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenoble, nr. 193
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
644/24.10.2014
 
Nr. 1490 din 20.10.2014
FLUCTUS S.R.L.
MD-2028, mun. Chișinău, str. Miorița 1, of.905
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
647/18.11.2014
 
Nr. 1640 din 18.11.2014
PREMIER MEDIA S.R.L.
MD-3801, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenin, 204a, of. 46
 
Servicii de programe audiovizuale
651/ 15.01.2015
 
Nr. 1840 din 31.12.2014
NEXT-NET S.R.L.
MD-5001, or. Floreşti, str. V. Lupu, 59
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate , Servicii de transmisiuni date , Servicii de acces la Internet
654/ 30.01.2015
 
Nr. 104 din 23.01.2015
ENVER GROUP S.R.L.
MD-2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin 3, bl.1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet , Servicii de programe audiovizuale
655/ 30.01.2015
 
Nr. 106 din 26.01.2015
DGS PRO Centrul de Impresariat S.R.L.
MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 et. 8, of. 818
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
657/ 03.02.2015
 
Nr. 150 din 03.02.2015
RAZNET S.R.L.
MD-7727, rl Ialoveni, s. Răzeni
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice 
Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
658/ 11.02.2015
 
Nr. 170 din 04.02.2015
BASARADIO S.R.L.
MD-2068, mun. Chișinău, str. A. Russo 1, of. 146
 
Servicii de programe audiovizuale
659/ 20.02.2015
 
Nr. 229 din 16.02.2015
TAMER-NET S.R.L.
MD-4841, rl Criuleni, s. Zaicana
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet
Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
661/ 24.02.2015
 
Nr. 260 din 20.02.2015
METAVOX GRUP S.R.L.
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 62, ap. 21
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice.
Servicii de linii închiriate
663/ 27.02.2015
 
Nr. 278 din 23.02.2015
TIMPURI NOI S.R.L.
MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble, 193, of. 71
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
664/ 27.02.2015
 
Nr. 288 din 25.02.2015
NET-INTER-SERVICE S.R.L.
MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo, 58
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Rețele radio mobile celulare terestre, Rețele terestre de radiodifuziune Rețele terestre prin satelit
 
665/ 25.03.2015
 
Nr. 397 din 18.03.2015
S & L PANIFCOM S.R.L.
MD-6522, or. Anenii Noi, s. Geamană
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
668/ 19.05.2015
 
Nr. 760 din 12.05.2015
PRIMANET S.R.L.
MD-6401, or. Nisporeni, str. Pacii 7
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet
670/ 22.05.2015
 
Nr. 822 din 19.05.2015
GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY S.R.L. (modificarea adresei juridice si adaugarea serviciilor)
MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 8/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de acces la Internet destinate publicului
673/ 17.06.2015
 
Nr. 983 din 16.06.2015 modificată Nr. 1793 21.09.2021
 S.C. TV SAT S.R.L.
MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 38B
 
Servicii de programe audiovizuale
676/ 20.07.2015
 
Nr. 1137 din 13.07.2015
MEDIA RESURSE S.R.L.
MD-2021, mun.Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, 17, of. 1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale
681/ 25.08.2015
 
Nr. 1341 din 19.08.2015
STV IT COMPANY S.R.L.
MD-2026, mun. Chișinău, bd. Dacia 60/1, of. 7
 
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
682/ 14.09.2015
 
nr. 1908 din 06.11.2020
INTERLINK COMUNICAȚII S.R.L.
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr. 2
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
684/ 23.10.2015
 
Nr. 1566 din 16.10.2015
STAR TV S.R.L.
MD-2026, mun. Chișinău, str. A. Tupolev, 3
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
685/ 25.11.2015
 
Nr. 1709 din 18.11.2015
MEDIA GRUP MERIDIAN S.R.L.
MD-2005, mun. Chișinău, str. P. Rareș nr. 48, ap.59
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
686/ 01.12.2015
 
Nr. 1736 din 23.11.2015
EXCLUSIV MEDIA P.P. S.R.L.
MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de radiodifuziune, Reţele cu acces prin satelit
Servicii de telefonie, Servicii de transport apeluri, Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
689/ 16.12.2015
 
Nr. 1812 din 09.12.2015
BONE INFRASTRUCTURE TELECOM SRL
MD-2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi, nr.73/1
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale
690/ 29.12.2015
 
Nr. 1886 din 21.12.2015
GENERAL MEDIA GROUP CORP. S.R.L.
MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1
Rețele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
693/05.01.2016
 
Nr. 1928 din 29.12.2015
SATELIT VIZUAL S.R.L.
MD-2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru, 2/1, of. 51
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe, Rețele terestre de transport a comunicațiilor electronice
Servicii de telefonie, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
694/14.01.2016
 
Nr. 8 din 05.01.2016
MEDIA PRO GRUP S.R.L.
MD-2071, mun. Chișinău, str. l.Deleanu 2, ap.169
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe
Servicii de programe audiovizuale
695/27.01.2016
 
Nr. 58 din 19.01.2016
NAVICOM S.R.L.
MD-2044, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, bl.12/1, of.: 83
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, 
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, 
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, 
Reţele cu acces prin satelit.
Servicii de telefonie,
Servicii de transport apeluri,
Servicii de transmisiuni date,
Servicii de acces la Internet,
Servicii de programe audiovizuale.
697/04.02.2016
www.navisat.md
Nr. 135 din 29.01.2016
TELE RADIOSISTEM S.R.L. MD-3100, mun. Bălți, str. Conev, 12, of.39 A Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice,
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice,
Alte tipuri de rețele destinate în întregime sau parțial furnizării serviciilor de comunicații electronice.
Servicii de acces la Internet,
Alte tipuri servicii de comunicații electronice destinate publicului.
701/ 24.03.2016   Nr. 391 din 17.03.2016
GEPON-NET S.R.L.
MD-5201, or. Drochia, str. G. Topirceanu, 70
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
702/17.05.2016
 
Nr. 654 din 10.05.2016
TELESISTEM TV S.R.L.
MD-2003, mun. Chisinau, str. T. Vladimirescu, 70
 
Servicii de programe audiovizuale
704/27.07.2016
 
Nr. 1075 din 19.07.2016
INTERKIWINET S.R.L.
MD-3501, or. Orhei, str. Iachir, 29, ap. 90
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
709/21.09.2016
 
Nr. 1343 din 14.09.2016
BRAVOS-CONECT S.R.L.
MD-3001, or. Soroca, str-la Renasterii 10
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Servicii de acces la Internet
Servicii de programe audiovizuale
712/20.10.2016
 
Nr. 1493 din 13.10.2016
GENERAL SOLUTIONS S.R.L.
MD-2069, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 8, of. 9A
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de linii inchiriate
Servicii de transmisiuni date,
Servicii de acces la Internet,
Servicii de programe audiovizuale
713/08.11.2016
 
Nr. 1596 din 01.11.2016
CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN MOLDOVA A.O.
MD-2045, mun. Chisinau, str. Studenților,nr. 5
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale
715/10.11.2016
 
nr. 166 din 24.01.2020
A. VIDEO-CONTENT S.R.L.
MD-2008, mun. Chișinău, str. Nicolae Bălcescu, 9
Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe,
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Rețele cu acces prin satelit
Servicii de programe audiovizuale
717/ 26.12.2016
 
Nr. 1848 din 19.12.2016
NG PRODUCTION S.R.L. MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1 Reţele terestre de radiodifuziune Servicii de programe audiovizuale 718/ 13.01.2017   Nr. 58 din 13.01.2017
IANCIUC INVEST S.R.L. MD-2068, mun. Chisinau, str. M. Costin, 3, of. 1 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice.
Servicii de linii inchiriate, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
720/20.02.2017   Nr. 234 din 14.02.2017
INOVARE-PRIM S.R.L. MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 171/3, ap. 138 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice.
Servicii de telefonie, Servicii de linii închiriate, Servicii de acces la Internet.
721/21.03.2017   Nr. 439 din 16.03.2017
REAL EXIM S.R.L. MD-2072, mun. Chișinău, str. Independenței nr. 50, ap.12 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Retele terestre de radiodifuziune.
Servicii de programe audiovizuale
724/27.06.2017   Nr. 961 din  22.06.2017
CRISTOTEL - PROIECT S.R.L. MD-2075, mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrân, 8, ap.325 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Rețele cu acces prin satelit.
 
725/07.07.2017   Nr. 1009 din  03.07.2017
PROF-IT S.R.L. MD-7401, rl Taraclia, or. Taraclia, str. Cebanova, 3 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Rețele cu acces prin satelit.
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
727/ 25.07.2017   Nr. 1124 din  20.07.2017
SV STANDARTS.R.L. MD-4574, mun. Chișinău, str. Renașterii, 5 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice.
Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
729/ 10.08.2017   Nr. 1230 din  10.08.2017
FLY ONE S.R.L. MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17, of. 2  
Servicii de telefonie
730/ 16.08.2017   Nr. 1262 din  16.08.2017
MEDIA CONTENT DISTRIBUTIONS S.R.L. MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Rețele terestre de radiodifuziune.
Servicii de programe audiovizuale
732/ 13.09.2017   Nr. 1387 din  21.08.2017
UNIC S.A.
MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice.
Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet.
734/ 18.10.2017   Nr. 1549 din 12.10.2017
REFORMA ART S.R.L. MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna, 170 Rețele cu acces prin satelit
Servicii de programe audiovizuale
735/ 24.11.2017   Nr. 1768 din 20.11.2017
EURONET-COM S.R.L. MD-4720, rl Briceni, s. Corjeuţi Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, Rețele cu acces prin satelit.
Servicii de acces la Internet.
736/ 24.11.2017   Nr. 1776 din 21.11.2017
SMILE MEDIA S.R.L. MD-3500, or. Orhei, str. Vasile Mahu 124, ap.4  
Servicii de telefonie, Servicii de acces la Internet, Servicii de programe audiovizuale.
737/ 24.11.2017   Nr. 1780 din 21.11.2017
AVISTUDIO S.R.L. MD-5830, s. Sărătenii Vechi, rl Telenești Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice.
Servicii de acces la Internet
738/ 08.12.2017   Nr. 1828 din 01.12.2017
PANCONECT TV S.R.L. MD-5201, or. Drochia, str. Sfatul Țării, 25, ap.(of.) 50 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice. Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet. 740/ 17.01.2018   Nr. 28 din 10.01.2018
VOCEA MEDIA S.R.L. MD-4829, s. Măgdăcești, rl Criuleni Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată, Rețele publice terestre de radiodifuziune.
Servicii de transmisiune sau retransmisie  a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului.
742 / 13.02.2018   Nr. 195 din 06.02.2018
TRACOM S.A. MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna, 170  
Servicii de telefonie destinate publicului, Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, Servicii de acces la Internet destinate publicului.
743 / 05.03.2018   Nr. 370 din 27.02.2018
AIRSTREAM S.R.L. MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 133, ap.6 Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată, Rețele publice terestre de radiodifuziune.
Servicii de telefonie destinate publicului, Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, Servicii de acces la Internet destinate publicului, Servicii de transmisiune sau retransmisie  a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului.
744 / 05.03.2018   Nr. 380 din 28.02.2018
UPLINK S.R.L. MD-2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1 Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată.
Servicii de acces la Internet destinate publicului, Servicii de transmisiune sau retransmisie  a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului.
745 / 14.03.2018   Nr. 403 din 05.03.2018 modificată Nr. 1447 din 31.07.2019
”SILE & CO” S.R.L. MD-7421, str. Kirov, nr. 33, s. Corten, rl Taraclia Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, Servicii de acces la Internet destinate publicului. 747/ 10.05.2018   nr. 124 din 21.01.2020
MEDIA FORUM S.R.L. MD-2032, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 14/3, (of.) 307 Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 748/ 07.06.2018   Nr. 869 din 31.05.2018
RTV-MEDIA-CENTR S.R.L. MD-3801, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, str. Pobeda, 55, ap.(of.) 2 Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 750/ 18.07.2018   Nr. 1126 din 16.07.2018
VIGURCOM S.R.L. MD-2071, mun. Chisinau, str. Alba-Iulia, 77/16 Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată. Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, Servicii de transmisiuni date, Servicii de acces la Internet destinate publicului, Alte tipuri de servicii. 751/ 23.07.2018   Nr. 1168 din 23.07.2018 modificată Nr. 1440 din 31.07.2019
MEDIA HOUSE S.R.L. MD-2065, mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi, 2/3, ap. 13 Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 753/ 16.10.2018   Nr.1596 din 12.10.2018
SERNAD-NETWORK S.R.L. MD-7201, or. Șoldănești, str. Independenței, 13 Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată, Rețele publice terestre de radiodifuziune. Servicii de telefonie destinate publicului, Servicii de acces la Internet destinate publicului, Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului. 754/ 05.12.2018   Nr. 1979 din 03.12.2018
PROFI-CONSTRUCT PRIM S.R.L. MD-2071, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin, 44/1, ap. 57 Rețele publice teresre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată, Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de telefonie destinate publicului; Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice; Servicii de acces la Internet destinate publicului; Servicii de transmiune sau retrasmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului. 766/07.08.2019   Nr. 1466 din 05.08.2019
  MRCNET S.R.L. MD-5322, rl Cahul, s.Văleni Rețele publice teresre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului 768/ 13.08.2019   Nr. 1492 din 09.08.2019
Compania ”TELERADIO-MOLDOVA” Instituția Publica MD-2028, str. Miorița nr. 1, mun. Chișinău   Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audioviziuale destinate publicului 775/ 17.01.2020   nr.85 din 16.01.2020
”TVOTT” SRL MD-2069, str. Calea Ieșilor, 8/1, of.9 A, mun. Chișinău   Servicii de transmisie sa retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 776/ 20.01.2020   nr. 99 din 17.01.2020
”X-STREAM NET” SRL MD-7421, rl Taraclia, s. Corten, str. Kirov, nr. 33 Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului
Servicii de transmiiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
777/ 22.01.2020   nr. 123 din 21.01.2020
”IZBAȘLAZ TV” SRL MD-4217, s. Copceac, rl Ștefan Vodă Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de transmiiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 778/ 27.01.2020   nr. 159 din 24.01.2020
”BUSUIOC MEDIA” SRL MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et.9, ap.(of.) 9, mun.Chișinău   Servicii de transmiiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 779/ 03.02.2020   nr. 233 din 31.01.2020
MAXIMARIN S.C. S.R.L. MD-7422, rl Taraclia, s. Tvardiţa, str. Ceapaev, 296 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Servicii de programe audiovizuale 358/21.02.2011   Nr. 249 15.02.2011
TELESTAR MEDIA S.R.L. MD-2008, mun. Chisinau, str. Ghioceilor, 1 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Retele terestre de radiodifuziune
Servicii de programe audiovizuale 731/21.08.2017   Nr. 1283 21.08.2017
”CYBER ARENA” SRL MD- 2051, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 50, mun. Chișinău   Servicii deacces la Internet destinate publicului 757/09.01.2019   nr. 18 din 03.01.2019
”CENTRU-T.V. GRUP” SRL MD- 2075, str. Igor Vieru, 2/1, ap. 39, mun. Chișinău Rețele publice cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiune
758/18.01.2019   nr. 87 din 16.01.2019
”EXCLUSIV CONSULTING” SRL MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 133, ap.(of.) 6, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice Servicii de transmisiuni de date
759/24.01.2019   nr. 147 din 22.01.2019
”TELEDIGITAL” SRL MD-2038, str.Dobrușa, 12, mun.Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Rețele publice cu acces prin satelit destinate serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 769/02.10.2019   nr. 1803 din 30.09.2019
”MIA GLOBAL COMMUNICATION GROUP” SRL MD-3601, str. A Cosmescu, 4, ap.2, mun. Ungheni   Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice Servicii de transmisiuni de date (inclusiv SMS/MMS)
770/03.10.2019   nr. 1807 din 01.10.2019
”EUROTELECOM” SRL MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, mun.Chișinău Rețele publice cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice Servicii de acces la Internet destinate publicului
Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
771/04.10.2019 http://eurotelecom.info/ nr. 1826 din 03.10.2019
”SCORTEL TELECOMMUNICATIONS” SRL MD-2065, bd. D. Cantemir 5, ap. 70, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicvii de telefonie destinate publicului
Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice Servicii de acces la Internet destinate publicului
772/21.10.2019   nr. 1910 din 17.10.2019
”VIRS” SRL MD-3100, str. Ivan Konev, 12, ap. (of) 39/A, mun. Bălți Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată   773/05.12.2019   nr. 2261 din 03.12.2019
”TELLVD-TV” SRL MD-5216, rl Drochia, s. Drochia Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de linii închiriate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiune sau retransmisie a serviciilor de programe audioviziuale destinate piblicului
774/20.12.2019   nr.2340 din 18.12.2019
”CAPITAL BOX” SRL MD-2071, str. Alba Iulia 184/2, ap. 33, mun.Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de telefonie destinate publicului 781/22.06.2020   nr.1053 din 22.06.2020
”BRETAR” SRL MD-5201, str.Sorocii, bloc. 34, ap./of. 41 rl. Drochia Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului 782/01.07.2020   nr.C064499/2020 din 29.06.2020
”INTERNORD” SRL MD-5126, rl Drochia, s. Mîndîc Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului 783/03.07.2020   nr.C065533/2020 din 03.07.2020
”BIVOL VITALIE” Î.I. MD- 6828, s. Țîpala, rl Ialovemi  Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de comunicații electronice destinate publicului 785/29.07.2020   nr.1297 din 28.07.2020     Ghișeu Unic nr. C070854/2020 din 28.07.2020
”FLOW MEDIA” SRL MD- 3901, str. Tineretului, bl 10/1, ap.(of.) 65, rl Cahul   Servicii de transmisie sa retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 786/30.07.2020   nr.1310-e din 29.07.2020     Ghișeu Unic nr. C071031/2020 din 29.07.2020
”PLEIADA AUDIO” SRL MD- 2075, str. Bucovinei, nr. 9, mun. Chișinău Rețele publice terestre de radiodifuziune   787/10.08.2020   Ghișeu Unic nr. C073210/2020 din 10.08.2020
”PRO DIGITAL” SRL MD- 2001, str. Petru Maior, nr. 7, mun. Chișinău Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisiune sau retransmisiune s serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 788/11.08.2020   nr. 1400-e din 11.08.2020
”SPACE MEDIA” SRL MD-2001, str. Petru Maior, nr. 7, mun. Chișinău Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisiune sau retransmisiune s serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 789/02.09.2020   nr.1520 din 01.09.2020
Ghișei Unic nr C077000/2020 din 01.09.2020
”CANAL REGIONAL” SRL MD-2075, str. Nicolae Milescu Spataru, bloc. 11/9, ap.(of.) 5, mun. Chișinău   Servicii de transmisiune sau retransmisiune s serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 790/02.09.2020   nr. 1522-e din 01.09.2020
Ghișeu Unic nr. C076980/2020 din 01.09.2020
”LOCALCOM GROUP” S.R.L. MD-2051, str. Paris, 12/2, ap. 51, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de telefonie destinate publicului 791/01.10.2020   nr. 1678 din 29.09.2020
Ghiseu Unic nr. C082061/2020 din 29.09.2020
”NEXT VISION” S.R.L. MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/8/C, ap. 54, mun. Chișinău   Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de transmisiuni de date
792/01.10.2020   nr. 1680 din 29.09.2020
Ghiseu Unic nr. C082069/2020 din 29.09.2020
”AUTONOMIA NOASTRĂ” A.O. MD-3801, str.Pobeda 4/a, mun.Comrat, UTA Gagauzia Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 793/13.10.2020   nr.1733 din 08.10.2020
Ghiseu Unic C084033/2020 din 13.10.2020
”BETATVCOM” S.R.L. MD-2068, bd. Moscova, 15/2, ap.(of.) 70, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice 794/13.10.2020   nr.1738-e din 09.10.2020
Ghiseu Unic nr. C084109/2020 din 13.10.2020
”CTV ALLIANCE” S.R.L. MD-2068, bd. Moscova, 15/2, ap.(of.) 95, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice 795/13.10.2020   nr.1746-e din 12.10.2020
Ghiseu Unic nr. C084484/2020 din 13.10.202
”TELEGIUM” S.R.L. MD-6101, str. M. Lomonosov, 33, or. Ceadîr-Lunga, UTA Gagauzia Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 796/21.10.2020   Ghiseu Unic C085359/2020 din 19.10.2020
”PEOPLE FOR FREE MEDIA” A.O. MD-2012, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni, bloc.45, of. 31, mun.Chișinău   Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 797/03.11.2020   Ghiseu Unic C087982/2020 din 02.11.2020
”BRIGHT COMMUNICATIONS” S.R.L. MD-2012, str. Alexandr Pușkin, 22/et.3, of. 322, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 798/04.11.2020   Ghiseu Unic C088363/2020 din 04.11.2020
”DEN-NET & CO” S.R.L. MD-2044, bd. Mircea cel Batrin, bloc. 3, ap.(of.) 200, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului 799/12.11.2020   nr.1948 din 11.11.2020
Ghiseu Unic C089898/2020 din 12.11.2020
TEHNO T.L.T. S.R.L. MD-2060, mun.Chişinău, bd Cuza-Vodă, 7/1, ap 43 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe
Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice
Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice
Reţele radio mobile celulare terestre
Reţele terestre de radiodifuziune
Reţele cu acces prin satelit
Alte tipuri de servicii
  483/02.04.2012   Nr. 544 din 28.03.2012
VICTORIA-SB S.R.L. MD-2068, mun.Chişinău, str.Florilor, 32 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe Servicii de transmisiuni date
Servicii de acces la Internet
220/13.04.2010   Nr. din 609 01.04.2010
PQ HOSTING S.R.L. MD-2068,mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 23/3, ap.(of.) 32   Servicii de acces la Internet destinate publicului 802/02.02.2021   nr.183 din 29.01.2021
Ghiseu Unic C102017/2021 din 01.02.2021
MEDIA PRODUCTION TV SRL MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/N, ap.(of.) 311, mun.Chișinău   Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 803/10.02.2021   nr.252 din 09.02.2021
Ghiseu Unic C103935/2021 din 10.02.2021
RETN NETWORKS SRL MD- 2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, bloc. 63 Retele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de linii închiriate frunizare prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiuni de date
Servicii de acces la Internet destinate publicului
804/24.02.2021   nr.326 din 18.02.2021
Ghiseu Unic C106226/2021 din 22.02.2021
UNIVERS-FM MEDIA SRL MD-2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, bloc72, ap.(of.) 14   Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 805/11.03.2021   nr.439 din 10.03.2021
Ghiseu Unic C109448/2021 din 11.03.2021
POPAS MUZICAL SRL MD- 2038, mun. Chișinău, bd. Dacia,7, ap.(of.) 39   Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 806/ 09.04.2021   nr.599 din 07.04.2021
Ghiseu Unic C114936/2021 din 08.04.2021
”RECORD TEAM” SRL (Bitcoin Capital) MD-2032, mun.Chișinău, str. N. Titulescu, 53/3, ap. 48 Retele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 807/ 23.04.2021   nr.678 din 21.04.2021
Ghiseu Unic C117643/2021 din 22.04.2021
”ULTRA-NORDNET” SRL MD-4601, or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 56, ap.(of.)2 Rețele publice cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului 809/ 11.05.2021   nr.763 din 06.05.2021
Ghiseu Unic C120454/2021 din 11.05.2021
”DIGINET PRO” SRL MD-2002, str. N. Titulescu, bloc. 1, mun. Chișinău   Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de transmisiuni de date
810/15.07.2021
www.diginet.md
nr.1164 din 14.07.2021
Ghiseu Unic C130852/2021 din 14.07.2021
DARMEDIA CCS SRL MD-2024, str. Florării, 4, ap. 144, mun. Chișinău   Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 811/30.07.2021
 
nr.1247 din 29.07.2021
Ghiseu unic
C132969/2021 din 30.07.2021
DEVINO TELECOM SRL MD-2019, str. Grenoble, 5, ap. 9, mun.Chisinau Alte tipuri de rețelel utilizate în întregime sau parțial pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de transmisiuni de date
812/26.08.2021
 
nr.1376 din 24.06.2021
Ghiseu unic
C136364/2021 din 29.07.2021
S.C. PLASMA RTI SRL MD-2038, str. Valea Trandafirilor 29/1, mun. Chișinău Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețellelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiuni de date
Servicii de acces la Internet destinate publicului
813/24.09.2021
 
nr. 1815 din 24.09.2021
Ghiseu unic
C140267/2021 din 24.09.2021
”LUX GSM” SRL MD-2001, str. A. Hâjdeu, 43, ap. 10, mun. Chișinău Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 814/26.10.2021
 
nr. 1952 din 25.10.2021
Ghiseu unic
C145025/2021 din 26.10.2021
"VELENADCO" S.R.L. MD-5320,str. Ulița Mare, s. Slobozia Mare, rl Cahul Rețele publice teresre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată Servicii de acces la Internet destinate publicului 765/01.08.2019
 
Nr. 1436 din 31.07.2019
Fundația "ROMA AWARENESS" MD-2068, str. Kiev, nr. 7, of. 18, mun.Chișinău Rețele publice terestre de radiodifuziune Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului 764/30.07.2019
 
nr. 1384 din 23.07.2019
AIRSOL-NET S.R.L.
MD-7201, Or. Șoldănești, str. Dealul Viilor, 3
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Servicii de acces la Internet destinate publicului
814/12.11.2021
 
nr. 2037 din 10.11.2021
Ghișeu Unic
C148041/2121 din 11.11.2021
MEDIA PLARFORM S.R.L.
MD-2005, str. A. Pușkin, 45/B, ap.(of.) 1, mun. Chișinău
 
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
817/13.12.2021
 
nr.4034 din 10.12.2021
Ghișeu Unic
C152661/2021 din 10.12.2021
IUSIVMEDIA S.R.L.
MD-3801, str. Drujbî, 2A, mun. Comrat, UTA Găgăuzia
Rețele publice terestre de radiodifuziune
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
818/15.12.2021
 
nr.4054 din 14.12.2021
Ghișeu Unic
C153256/2021 din 14.12.2021
RAPID NET S.R.L.
MD-6824, str. Ștefan cel Mare, 89, rl Ialoveni , satul Puhoi
 
Servicii de acces la Internet destinate publicului
820/02.03.2022
 
nr.288 din 28.02.2022
Ghișeu Unic
C164826/2022 din 01.03.2022
ZEFIRNET S.R.L.
MD-2044,str. Alecu russo, 63/3, ap.(of) 54, mun. Chișinău
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiuni de date
Servicii de acces la Internet destinate publicului
821/02.03.2022
 
nr.290 din 28.02.2022
Ghișeu Unic
C164838/2022 din 01.03.2022
SAV TV S.R.L.
MD-4819, s. Cruglic, rl Criuleni
 
Servicii de telefonie destinate publicului
Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
822/21.03.2022
 
nr.388 din 18.03.2022
Ghișeu Unic
C168029/2022 din 21.03.2022
ADILINK NETWORK S.R.L.
MD-2091, str. Alexandru cel Bun, 7, or. Sîngera, mun. Chișinău
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiuni de date
Servicii de acces la Internet destinate publicului
823/30.03.2022
 
nr.449 din 29.03.2022
Ghișeu Unic
C169605/2022 din 30.03.2022
STARLINK MOL S.R.L.
MD-2004, str. Alexandru Lăpusneanu, 3, mun Chișinău
Rețele publice cu acces prin satelit destinate furnizarii serviciilor de comunicatii electronice accesibile publicului
Servicii de acces la Internet destinate publicului
824/06.06.2022
 
nr.858-e din 03.06.2022
Ghișeu Unic
C180315/2022 din 06.06.2022
”ADIITNET” S.R.L.
MD-2091, str. Alexandru cel Bun, 7, or. Sîngera, mun. Chișinău
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice
Servicii de transmisiuni de date
Servicii de acces la Internet destinate publicului
825/08.06.2022
 
nr.867 din 06.06.2022
Ghișeu Unic
C180503/2022 din 07.06.2022
NOVALINK S.R.L.
str. Aurel David, s. Bardar, r-nul Ialoveni
Rețele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitatea limitată
Servicii de transmisiuni de date
Servicii de acces la Internet destinate publicului
826/23.08.2022
 
Ghișeu Unic
C192912/2022 din 22.08.2022
Numărul total de furnizori: 356

 

Changed: 12/09/2022