Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

16 February, 2019

Program 2017

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 35 din 29 decembrie 2016
 
 
PROGRAM*
de elaborare a actelor de reglementare a
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017
 
Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termen de realizare
Fundamentarea acțiunii
1
2
3
4
1.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 80 din 17 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
 
Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități  ale administrației publice  centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003,  cu modificările și completările ulterioare
2.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.79 din 17 aprilie 2009 cu privire la reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu modificările și completările ulterioare
 
Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități   ale administrației publice  centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003,  cu modificările și completările ulterioare
 
3.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind  măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3)
 
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
4.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 58 din 21 decembrie 2010
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu modificările și completările ulterioare
 
Legea privind actele normative ale Guvernului și ale autorității centrale și locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003 cu modificările și completările ulterioare
5.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare 
 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare
6.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare
7.
Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor și serviciilor publice de comunicații electroniceîn sistemul digital terestru de televiziune
 
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare
8.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelei/multiplexul C cu acoperire națională şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015 , cu modificările și completările ulterioare
9.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelei/multiplexul C cu acoperire națională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008
 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare
10.
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea unei noi formulări a Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu modificările și completările ulterioare
 
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016
 
Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016
11.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un post fix (Piața 4)
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
12.
 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei accesului cu ridicata la comunicaţii în bandă largă (Piața 5)
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
13.
 
Hotărârea  Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei furnizării cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piața 8)
Tr. III
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
14.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piața 1)
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
15.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei furnizării cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piața 6)
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
16.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu modificările și completările ulterioare
 
Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003,
cu modificările și completările ulterioare
17.
Hotărârea Consiliului de Administrație pentru stabilirea modalității de aplicare și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului digital detaliat al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate
 
Tr. IV
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016
18.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora
6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007,  cu modificările și completările ulterioare
 
Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010,  cu modificările și completările ulterioare
 
Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat  prin Hotărârea  Guvernului  Republicii Moldova   nr. 811 din 29 octombrie 2015
 
Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112 din 02 iulie 2014

* Modificat prin: H.C.A. nr. 36 din 29.09.2017.

NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu:
- conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/200, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice;
- în dependentă de evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, privind corectarea acţiunilor şi termenilor de executare.

Changed: 29/09/2017