Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Program 2015

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 57 din 30.12.2014
 
PROGRAM*
 de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  pentru anul 2015
 
 
NR. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termen de realizare
Referinţe la legislația Republicii Moldova și/ sau UE
1
2
3
4
1.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind stabilirea graficului de expunere la concurs a frecvențelor radio disponibile, conform Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013 cu modificările ulterioare
Tr. II-III
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11.02.2013
2.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea condițiilor de licență pentru utilizarea frecvențelor și canalelor radio și pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare de generația a treia (3G) în vederea aplicării principiului neutralităţii tehnologice a benzilor de frecvenţe radio de 1900 MHz și 2100 MHz
Tr. II-III
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11.02.2013
3.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea modificărilor și completărilor în Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21 decembrie 2010
 
 Tr. I-II
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Planul naţional de numerotare, aprobat prin Ordinul ministrului tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţiilor nr. 15 din 04.03.2010
4.
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind identificarea pieţii cu ridicata a terminării apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 3)
 Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
 
5.
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind identificarea pieţii cu ridicata a terminării apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 7)
Tr.IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03 
 
6.
 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind stabilirea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul de urgență 112
Tr. I-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr. 174 din 25.07.2014
7.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea modificărilor și completărilor Condițiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobate prin aprobate prin Hotărârea ANRCETI nr. 52 din 25.12.2008 pentru evaluarea compatibilităţii cu actele legislative şi alte acte normative întru a căror executare s-au emis, precum şi cu reglementările legislaţiei comunitare
Tr. II
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie2007
Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30 iulie 2001
8.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind identificarea pieţii cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 6)
Tr. II-III
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
9.
Hotărârea  Consiliului de Administrație privind identificarea pieţii a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 8)
Tr. II-III
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
10.
Hotărârea Consiliului de Administrație pentru aprobarea modificărilor și completărilor a Condițiilor speciale de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3600-3800 MHz aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 63 din 29.11.2012 și a Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă în vederea armonizării la Deciziile CEPT ECC/DEC
Tr. II-III
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11.02.2013
 
11.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea modificărilor și completărilor al Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 15 din 23.06.2011
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 66 din 29.11.2012
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 14 din 28.03.2013
12.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind identificarea pieţii cu ridicata la infrastructura de reţea la un post fix şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 4)
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
13.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind identificarea pieţii cu ridicata la comunicaţii în bandă largă şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 5)
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
14.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind operarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30 iulie 2001
Legea   privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003
 
15.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea modificărilor și completărilor la formularele tipizate pentru publicarea și prezentarea informației privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicații electronice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 23 din 03 august 2010
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 278 din 17 noiembrie 2009
16.
Hotărârea Consiliului de Administrație privind identificarea pieţii a accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 1)
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie2007
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea CA al ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03

* Modificat prin: H.C.A. nr. 63 din 29.09.2015;
                          H.C.A. nr. 12 din 05.06.2015;
                          H.C.A. nr. 4 din 06.04.2015.

NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu:
- conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/200, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice;
- în dependentă de evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, privind corectarea acţiunilor şi termenilor de executare.

Changed: 29/09/2015