Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Program 2014

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 63  din 19.12.2013
 
PROGRAM*
 de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2014
 
 
NR. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termenul
Referinţe la legislația Republicii Moldova sau UE
1
2
3
4
1.
Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz şi a anunţului publicitar 
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 116 din 11.02.2013
2.
Condițiile speciale tip de licenţe de utilizare a  frecvenţelor radio 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz
Tr. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova
nr. 116 din 11.02.2013
3.
Hotărârea CA privind declararea neutralităţii  tehnologice în banda de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2100 MHz
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova
nr. 116 din 11.02.2013
4.
Hotărârea CA privind modificarea Hotărârii CA 85/2009 cu privire la definirea listei piețelor relevante de rețele și/sau servicii de comunicații electronice
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Comunicarea CE 97/C 372/03
5.
Hotărârea CA privind identificarea, analiza pieţei cu amănuntul de telefonie mobilă și după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
6.
Hotărârea CA privind modificarea Procedurii de administrare a codurilor punctelor de semnalizare aprobată prin Hotărârea CA nr. 27 din 21.09.2010
Tr. I-II
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
7.
Hotărârea CA privind modificarea şi completarea Instrucțiunilor privind implementarea de către S.A. ”Moldtelecom” a evidenței contabile separate în cadrul contabilității interne de gestiune
Tr. I-II
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din  06.08.2013
8.
Ghidul privind asigurarea serviciilor mobile provizorii pentru deservirea manifestărilor şi evenimentelor publice
Tr. IV
Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova
nr. 116 din 11.02.2013
9.
Hotărârea CA privind amendarea Regulamentului cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice
Tr. III-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131/08.06.2012
10.
Hotărârea CA privind identificarea pieţii cu ridicata a terminării apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
 
11.
Hotărârea CA privind identificarea pieţii cu ridicata a terminării apelurilor în reţelele individuale de telefonie  mobilă (Piaţa 7) şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Tr. IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
 
 
12.
Hotărârea CA privind identificarea pieței serviciilor de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie (Piața 2) și desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piață
Tr. II-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
13.
Hotărârea CA privind identificarea pieței serviciilor de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie fixă (Piața 9) și desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piață
Tr. II-IV
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Recomandarea CE 2007/879/CE
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
 
* Modificat prin H.C.A. nr. 45 din 03.10.2014, H.C.A. nr. 37 din 10.09.2014 și prin  H.C.A. nr. 12 din 16.04.2014.
 
NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu:
- conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/200, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice;
- în dependentă de  evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, privind corectarea acţiunilor şi termenilor de executare.
Changed: 9/10/2014